Aantal huishoudens in Zuid-Holland in 2015.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners
regio2015
42,7
40,1
43,8
41,8
41,6
42,0
41,8
50,0
47,8
40,5
44,8
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)