Aantal huishoudens in Zuid-Holland in 2015.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners
regio2015
42.7
40.1
43.8
41.8
41.6
42.0
41.8
50.0
47.8
40.5
44.8
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)