Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners
regio2021
2.5
2.4
2.3
2.3
2
2.2
2.3
2.7
2.9
2.3
2.1
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2021/2022 zijn voorlopig.