Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners
regio2021
2,5
2,4
2,3
2,3
2,0
2,2
2,3
2,7
2,9
2,3
2,1
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2021/2022 zijn voorlopig.