Aantal hbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners
regio2020
2.5
2.5
2.3
2.4
2.1
2.2
2.3
2.7
2.9
2.3
2.1
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2020/2021 zijn voorlopig.