Aantal eenouderhuishoudens met minderjarige kinderen met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
3117
1011
4442
1836
432
730
529
2352
46308
769
2971
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers bij het CBS gewijzigd. Deze wijziging is toegepast op de cijfers voor 2020. De cijfers over 2020 zijn daarom niet geheel vergelijkbaar met de cijfers over voorgaande jaren.
Cijfers over 2020 zijn voorlopig.