Aantal huishoudens van 24 jaar en jonger met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
2582
724
2730
1364
322
444
507
11906
63281
452
1166
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers bij het CBS gewijzigd. Deze wijziging is toegepast op de cijfers voor 2020. De cijfers over 2020 zijn daarom niet geheel vergelijkbaar met de cijfers over voorgaande jaren.
Cijfers over 2020 zijn voorlopig. Sommige waarden ontbreken omdat ze in combinatie met andere tabellen waarden onder de 10 zouden kunnen onthullen.