Aantal huishoudens van 24 jaar en jonger met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2011-2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2011201220132014201520162017201820192020
3032307229312878282327322758266526372582
842841838794737779747741699724
4163419539253757367234033240299728242730
1617155515991498155215751539142713601364
341303327333322291295300326322
526541499492453429425396418444
590606631645646614580543555507
10529110481169312238125691267012679126631239611906
62955643346386163351650346408662956631256270063281
525548519553546561545507510452
1695167917601666159314711434150714091166
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers bij het CBS gewijzigd. Deze wijziging is toegepast op de cijfers voor 2020. De cijfers over 2020 zijn daarom niet geheel vergelijkbaar met de cijfers over voorgaande jaren.
Cijfers over 2020 zijn voorlopig. Sommige waarden ontbreken omdat ze in combinatie met andere tabellen waarden onder de 10 zouden kunnen onthullen.