Aantal huishoudens van 65 jaar en ouder met lage welvaart in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
14479
5943
19084
10260
3681
5140
3174
10626
149184
4130
10338
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Door het beschikbaar komen van nieuwe bronnen ten aanzien van schulden en opgebouwd tegoed bij spaar- en beleggingshypotheken, en een vernieuwde methodiek in de berekening van het aanmerkelijk belang en diverse andere vermogensposten zijn de vermogenscijfers bij het CBS gewijzigd. Deze wijziging is toegepast op de cijfers voor 2020. De cijfers over 2020 zijn daarom niet geheel vergelijkbaar met de cijfers over voorgaande jaren.
Cijfers over 2020 zijn voorlopig.