Aantal mbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners van 16-22 jaar
regio2021
33,8
34,8
36,7
32,6
36,7
34,8
38,0
18,3
32,0
32,8
40,5
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft schooljaar 2011/2012.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.