Aantal mbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners van 16-22 jaar
regio2021
33.8
34.8
36.7
32.6
36.7
34.8
38
18.3
32
32.8
40.5
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft schooljaar 2011/2012.
Cijfers over schooljaar 2021/2022 zijn voorlopig.