Aantal mbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners van 16-22 jaar
regio2020
34,5
35,0
37,4
33,6
37,3
34,6
38,9
18,6
32,2
33,4
41,1
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft schooljaar 2011/2012.
Cijfers over schooljaar 2020/2021 zijn voorlopig.