Aantal mbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners van 16-22 jaar
regio2020
34.5
35.0
37.4
33.6
37.3
34.6
38.9
18.6
32.2
33.4
41.1
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft schooljaar 2011/2012.
Cijfers over schooljaar 2020/2021 zijn voorlopig.