Groene druk in Zuid-Holland in 2023.
regio (gebiedsprofielen) >> absoluut
regio2023
39.0398
41.9328
38.8977
38.4940
38.5670
38.6273
40.8878
31.9709
35.7261
38.9252
36.3204
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)