Grijze druk in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> absoluut
regio2021
33.3907
33.2384
35.2578
35.7503
39.6000
40.8406
38.3645
30.1024
28.4484
36.4362
37.7512
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)