Gemiddelde nettohuurprijs van particuliere huurwoningen in Zuid-Holland. in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
789.5926
767.0320
778.2909
803.8183
752.0000
812.0000
704.0000
831.6422
782.4034
771.9118
716.6339
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
Per 2020 is de bron voor data over particuliere huur in de Lokale Monitor Wonen gewijzigd. Daarom zijn de data over 2019 niet meer vergelijkbaar met 2020.
De gegevens m.b.t. financiën in de particuliere huursector en de totale huursector worden om deze reden voor 2019 niet meer weergegeven.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.