Gemiddelde kosten voor energie- en waterverbruik van huishoudens in huurwoningen in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
101.8570
103.7551
101.7341
103.7554
106.0000
106.0000
103.0000
101.7612
102.1491
112.4679
105.2820
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
Per 2020 is de bron voor data over particuliere huur in de Lokale Woonmonitor gewijzigd. Daarom zijn de data over 2019 niet meer vergelijkbaar met 2020.
De gegevens m.b.t. financiën in de particuliere huursector en de totale huursector worden om deze reden voor 2019 niet meer weergegeven.
De cijfers van de Lokale Woonmonitor worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.