Gemiddelde brutohuurprijs van huurwoningen in Zuid-Holland. in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2020
640.5548
612.2862
624.6876
659.2764
559.0000
629.0000
596.0000
692.6296
665.8304
642.0783
638.9822
Bron: Lokale Woonmonitor, www.waarstaatjegemeente.nl
Per 2020 is de bron voor data over particuliere huur in de Lokale Monitor Wonen gewijzigd. Daarom zijn de data over 2019 niet meer vergelijkbaar met 2020.
De gegevens m.b.t. financiën in de particuliere huursector en de totale huursector worden om deze reden voor 2019 niet meer weergegeven.
De cijfers van de Lokale Monitor Wonen worden jaarlijks met terugwerkende kracht geüpdatet.