Gemiddeld jaarverbruik aardgas (in m3) van woningen in Zuid-Holland in 2020.
regio (gebiedsprofielen) >> absoluut
regio2020
1066.2615645651008
1132.311899871017
1014.5647818160916
1097.5490810107676
1220
1180
1230
929.866680298538
916.1141243642047
1242.1315908066697
1057.752908710183
Bron: CBS: bewerkt door Tympaan Instituut
cijfers over 2018, 2019 en 2020 zijn voorlopig.