Gemiddeld jaarverbruik aardgas (in m3) van woningen in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> absoluut
regio2021
1212.942621512546
1290.7583883062027
1152.1012227486608
1257.8540163396744
1380
1350
1410
1058.4249054701286
1044.2636325377832
1422.8654756611127
1201.4965077353318
Bron: CBS, bewerking Kurtosis
Cijfers over 2018 tot en met 2021 zijn voorlopig.