Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners
regio2021
1.1
0.9
0.9
1.1
0.5
0.9
0.8
6.7
2.5
1
0.6
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2021/2022 zijn voorlopig.