Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> per 100 inwoners
regio2021
1,1
0,9
0,9
1,1
0,5
0,9
0,8
6,7
2,5
1,0
0,6
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2011 betreft studiejaar 2011/2012 etc. Cijfers over studiejaar 2021/2022 zijn voorlopig.