Gemiddeld jaarverbruik elektriciteit (in kWh) van woningen in Zuid-Holland in 2021.
regio (gebiedsprofielen) >> absoluut
regio2021
3014.3472743168168
3068.755934478387
2806.883856707953
3069.6872756583834
3173.12183951913
3190.7487051549747
3052.206684856753
2742.6895206837025
2678.8623067134386
3349.596337910945
3072.220076131397
Bron: CBS, bewerking Kurtosis
Cijfers over 2018 tot en met 2021 zijn voorlopig.