Vestigingsoverschot in Zuid-Holland in 2022.
regio (gebiedsprofielen) >> per 1.000 inwoners
regio2022
9.9
4.9
2.1
4.6
6.7
10.5
4.2
-0.4
-2.6
6.5
3.7
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Cijfers zijn exclusief migratie.
Cijfers over 2022 zijn voorlopig.