mailen

Netto arbeidsparticipatie (%) van de beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in .