mailen

Werkloosheid (%) onder de beroepsbevolking (15-74 jaar) in Zuid-Holland in 2003-2010.