Gemiddelde afstand tot hotels en dergelijke in kilometers in Zuid-Holland in 2016.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2016
2.55890931840525
4.28896166382120
2.67109000348362
1.45489784607769
6.30000000000000
3.21673688918181
2.70000000000000
1.55273696061494
2.17780123178419
3.10152312856355
2.71383396655553
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)