Aantal eenpersoonshuishoudens met een lage welvaart in Zuid-Holland in 2019.
regio (gebiedsprofielen) >>
regio2019
19146
6789
23681
13215
3284
4907
3632
29756
278431
4680
12437
Bron: Resultaten gebaseerd op eigen berekeningen Tympaan Instituut op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de Statistiek
Cijfers over 2019 zijn voorlopig.