U kunt onderstaand vastleggen in welke regio-indeling de gegevens standaard worden gepresenteerd:

arbeidsmarktregio's
COROP
cultuur
GGD
GS
jeugdzorg
maatschappelijke gebiedsprofielen
politie
RAS
RPA
WGR
Wmo
zorgkantoor