Mailen

Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) vo en mbo per woongemeente in Zuid-Holland in schooljaren 2005-2015.