Mailen

Aantal jeugdigen (0-17 jaar) in een gezin met een bijstandsuitkering in Zuid-Holland in 2005-2018