Aantal personen met een WW-uitkering in Zuid-Holland in 2017.
gemeente >> per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De cijfers voor 2017 zijn voorlopige cijfers.
De cijfers over het aantal personen met een ww-uitkering verschillen van die over het aantal ww-uitkeringen.