Aantal leerlingen in het speciaal onderwijs (so) naar woongemeente in Zuid-Holland in 2017.
regio (RAS) >> per 1.000 inwoners

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
De cijfers betreffen het aantal leerlingen naar woongemeente.
2012 staat voor schooljaar 2012/2013 etc. De cijfers over 2017 zijn voorlopig.