Aantal personenauto's in Zuid-Holland in 2016.
gemeente >> per 100 inwoners

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)