Aantal mbo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2016.
regio (RAS) >> per 1.000 inwoners

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 staat voor schooljaar 2005/2006 etc. De cijfers over 2016 zijn voorlopig.