Aantal verwijzingen naar Bureau Halt in Zuid-Holland in 2017.
regio (RAS) >> per 1.000 inwoners

Bron: Bureaus Halt