Aantal gereedgekomen nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland in 2005.
regio (RAS) >> absoluut
      
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)