Aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv) vo en mbo per woongemeente in Zuid-Holland in schooljaren 2005-2015.
regio (RAS) >> absoluut
       
Bron: Ministerie van OCW, bewerking Tympaan Instituut
2015 staat voor schooljaar 2015/2016 etc.
De cijfers over 2015 zijn voorlopig.
Tendbreuk: Met ingang van schooljaar 2012-2013 is de meetmethode van het aantal vsv’ers aangepast. Daarvoor was de schoolcarričre van een kleine groep jongeren niet volledig in beeld,waardoor het vsv-aantal te hoog werd vastgesteld.