Aantal personen met een WW-uitkering in Zuid-Holland in 2017.
regio (RAS) >> absoluut
        
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De cijfers voor 2017 zijn voorlopige cijfers.
De cijfers over het aantal personen met een ww-uitkering verschillen van die over het aantal ww-uitkeringen.