Aantal jeugdigen (0-17 jaar) in eenouderhuishoudens in 2010-2016.
gemeente >> per 100 inwoners van 0-17 jaar
        
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)