Aantal personenauto's in Zuid-Holland in 2010-2016.
gemeente >> per 100 inwoners
        
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)