Aantal bedrijfsmotorvoertuigen in Zuid-Holland in 2010-2016.
regio (RAS) >> absoluut
       
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)