Aantal gereedgemelde nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland in 2016.
gemeente >> per 1.000 inwoners
       
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
*Dit zijn voorlopige cijfers.