Totaal aantal geregistreerde misdrijven in Zuid-Holland naar plaats delict in 2010-2017.
gemeente >> per 1.000 inwoners
        
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De cijfers betreffende 2016 en 2017 zijn voorlopig.