Totaal aantal geregistreerde misdrijven in Zuid-Holland naar plaats delict in 2015.
gemeente >> per 1.000 inwoners
        
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
De cijfers betreffende 2014 en 2015 zijn voorlopig.