Geboorteoverschot in Zuid-Holland in 2010-2015.
gemeente >> per 1.000 inwoners
        
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)