Aantal wo-studenten naar woongemeente in Zuid-Holland in 2016.
regio (RAS) >> absoluut
        
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
2005 staat voor studiejaar 2005/2006 etc. De cijfers over 2016 zijn voorlopig.