Aandeel werknemers van 55 jaar en ouder per branche in de sector Zorg en WJK in 2016.
regio/branche

Ziekenhuizen

Geestelijke gezondheidszorg

Verpleging en verzorging

Thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Huisartsenzorg en gezondheidscentra

Overige zorg

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Jeugdzorg

Kinderopvang

Rijnstreek 21,5 25,8 28,4 27,2 20 22,3 17,2 24,2 15,2 8,5
Rijnmond 19,4 20,7 27,2 26 17,7 20,2 19,9 21,3 13,6 9,6
Haaglanden 22,4 24 26,7 27,9 18 20,1 17,1 20,7 12,2 10,1
Drechtsteden 24,5 21,3 21,6 23,8 16,7 21,6 17,3 19,5 13,2 8,1
Bron: SSB van CBS, PGGM en jaarverslagen Academische ziekenhuizen; bewerkt door Prismant