Aandeel werknemers van 35 jaar en jonger per branche in de sector Zorg en WJK in 2016.
regio/branche

Ziekenhuizen

Geestelijke gezondeidszorg

Verpleging en verzorging

Thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Huisartsenzorg en gezondheidscentra

Overige zorg

Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening

Jeugdzorg

Kinderopvang

Rijnstreek 33,5 33,7 28,8 24,3 39,8 25,5 37 30,4 35,5 54,4
Rijnmond 36,4 34,7 28,3 23,6 40,3 32,1 34,5 30,6 38,7 50,2
Haaglanden 31,2 31,6 29,4 24,9 40,2 33 37,2 35,3 38,4 50,2
Drechtsteden 29,4 33,1 33,7 28,8 40,5 25,6 37,7 32,9 35,7 54,9
Bron: SSB van CBS, PGGM en jaarverslagen Academische ziekenhuizen; bewerkt door Prismant