Aantal werknemers per branche in de sector Zorg en WJK naar regio in Zuid-Holland in 2016.
regio/branche

Thuiszorg

Gehandicaptenzorg

Welzijn en maatschappelijke dienstverlening

Jeugdzorg

Geestelijke gezondheidszorg

Verpleging en verzorging

Ziekenhuizen

Overige zorg

Kinderopvang

Huisartsenzorg en gezondheidscentra

Zorg & WJK

Rijnstreek 8.020 9.500 2.230 1.590 3.420 9.920 13.980 4.780 3.600 1.350 58.390
Rijnmond 4.780 7.850 3.660 2.190 4.580 17.320 24.880 7.340 6.220 1.910 80.730
Haaglanden 7.570 7.260 4.290 1.950 5.590 14.890 13.800 6.580 5.810 2.160 69.900
Drechtsteden 1.710 4.140 1.110 720 1.420 5.710 7.620 2.430 1.440 610 26.910
Zuid-Holland 22.080 28.750 11.290 6.450 15.010 47.840 60.280 21.130 17.070 6.030 235.930
Bron: SSB van CBS, PGGM en jaarverslagen Academische ziekenhuizen; bewerkt door Prismant