Beslag sector Zorg en WJK op de arbeidsmarkt naar regio in Zuid-Holland.
regio/jaar

2010

2011

2013

2014

2015

2016

Rijnstreek 15,8 16,2 16,2 16,1 15,9 13,8
Rijnmond 14,1 14,4 13,4 14,9 14,5 13,3
Haaglanden 15,6 15,7 15,2 12,5 12 10,7
Drechtsteden 15,4 16,1 15,5 15,7 15 13,3
Zuid-Holland 15,1 15,4 14,8 14,4 14 12,5
Bron: SSB van CBS, PGGM en jaarverslagen Academische ziekenhuizen; bewerkt door Prismant